• Các định dạng ảnh web

  Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các định dạng  được sử dụng trong lĩnh vực Thiết Kế website.

 • ID và Class trong CSS

  Trong CSS có hai định nghĩa rất quan trọng là ID và Class xuất phát từ (X)HTML. Cho đến bây giờ vẫn còn một số bạn mới tìm hiểu CSS thường vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt của 2 thẻ HTML này.

 • Cú pháp của CSS

  Dưới đây là một ví dụ rất đơn giản của CSS, nó được viết để định dạng thẻ h3 của tài liệu sẽ có màu xanh dương

 • Tìm hiểu Padding và Margin

  Hầu hết những người mới sử dụng css sử dụng padding và margin rất lung tung. Thực tế cho thấy việc sử dụng thuộc tính height để tạo padding hoặc margin cũng dẫn đến lỗi và không nhất quán. Khi bạn hiểu được padding và margin thì rất tốt trong việc xây dựng nền tảng trong thiết kế web với CSS

 • Giới thiệu về CSS

  CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó chỉ đơn thuần là một dạng file text với phần tên mở rộng là .css. Trong Style Sheet này chứa những câu lệnh CSS. Mỗi một lệnh của CSS sẽ định dạng một phần nhất định của HTML ví dụ như: font của chữ, đường viền, màu nền, căn chỉnh hình ảnh v.v..